Persoonlijk onderwijs start vanuit talent

Obs Ten Darperschoele

Obs Ten Darperschoele is een van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met obs De Singelier een onderwijsteam. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen.
Wij zijn een school die persoonlijk onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Motto

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent.

Hier staan wij voor

Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomstige maatschappij.

Hier gaan wij voor

Ons onderwijs start vanuit het talent van elke leerling en sluit aan op ieders leerniveau. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Zo zie je dit terug in onze school

Dit doen we door leerlingen:

 • op eigen niveau te laten werken.
 • keuzes te laten maken in het wel/niet volgen van instructielessen.
 • van alle leeftijden te laten samenwerken.
 • eigen keuzes te laten maken in hun taken.
 • eigen taken te laten bedenken die passen bij hun talenten.
 • hun eigen planning te laten maken.
 • adaptieve leerstof aan te bieden.
 • keuzes te laten maken in werkplekken: stilteruimtes, samenwerkruimtes, instructieruimtes en buiten.
 • verantwoordelijk te maken voor de schooltuin.
 • inspirerende lessen te geven.
 • te laten werken in een rijke leeromgeving.
 • niet in te delen in jaargroepen.
 • verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen digitaal portfolio.
 • te laten vertellen wat hen interesseert, dit gebeurt in de kindgesprekken met de leerkracht.
 • hun ouders te laten vertellen, waar ze in hun ontwikkeling staan en waar ze trots op zijn, in de LOL-gesprekken (Leerling-Ouder-Leerkracht).

 

 

 

Laatste nieuws

Teamleden en ouders hebben hard geklust op school. Open het document om te zien hoe mooi het geworden is. Allemaal bedankt voor het meehelpen!

Website klussen TDS maart 2019

Beide scholen (obs Singelier en obs Ten Darperschoele) stonden samen in de Meppeler Courant op 25 jan. 2019 en op 30 januari 2019 in De Westervelder.

Voorleesdagen

We stonden in de krant (DvhN 17 jan. 2019) met ons mooie onderwijsconcept. Hoe gaat het nu.

http://www.e-pages.dk/dvhn/9384/article/839252/33/1/render/?token=1ce5ff66a2eab2378683a288fb73ccc6

Onze school deed samen met obs De Singelier mee aan de Lego League in Groningen.

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4