Persoonlijk onderwijs start vanuit talent

Obs Ten Darperschoele

Obs Ten Darperschoele is een van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld valt en vormt samen met obs De Singelier een onderwijsteam. Openbaar onderwijs staat open voor iedereen.
Wij zijn een school die persoonlijk onderwijs aanbiedt en start vanuit het talent van iedere leerling. Hier worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Motto

Persoonlijk onderwijs start vanuit talent.

Hier staan wij voor

Wij begeleiden onze leerlingen naar de toekomstige maatschappij.

Hier gaan wij voor

Ons onderwijs start vanuit het talent van elke leerling en sluit aan op ieders leerniveau. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen.

Zo zie je dit terug in onze school

Dit doen we door leerlingen:

 • op eigen niveau te laten werken.
 • keuzes te laten maken in het wel/niet volgen van instructielessen.
 • van alle leeftijden te laten samenwerken.
 • eigen keuzes te laten maken in hun taken.
 • eigen taken te laten bedenken die passen bij hun talenten.
 • hun eigen planning te laten maken.
 • adaptieve leerstof aan te bieden.
 • keuzes te laten maken in werkplekken: stilteruimtes, samenwerkruimtes, instructieruimtes en buiten.
 • verantwoordelijk te maken voor de schooltuin.
 • inspirerende lessen te geven.
 • te laten werken in een rijke leeromgeving.
 • niet in te delen in jaargroepen.
 • verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen digitaal portfolio.
 • te laten vertellen wat hen interesseert, dit gebeurt in de kindergesprekken met de leerkracht.
 • hun ouders te laten vertellen, waar ze in hun ontwikkeling staan en waar ze trots op zijn, in de LOL-gesprekken (Leerling-Ouder-Leerkracht).

 

 

 

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren: Kijk bij tab kalender

Laatste nieuws

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/01/een-school-die-makkelijk-in-de-koffiekamer-past-a1583390

 

Talentmiddagen van start op Ten Darperschoele

 

 

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4