Kanjertraining

Een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren en zelfontplooiing is dat leerlingen goed in hun vel zitten. Het sociaal en emotionele welbevinden van leerlingen heeft nadrukkelijk onze aandacht.

Onze school hanteert de methode ‘Kanjertraining’ en is hiertoe gecertificeerd. Onze school is een zogenaamde ‘Kanjerschool’.

In de klas worden structureel lessen aangeboden in het kader van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze lessen komen uit ‘Kanjertraining’.

Twee keer per jaar wordt er door de leerkracht een observatielijst per leerling ingevuld en vanaf gr. 5 vullen de leerlingen een vragenlijst in met betrekking tot hun sociale en emotionele ontwikkeling. Eén keer per jaar vullen de leerlingen vanaf gr. 5 een vragenlijst in, die zicht geeft op de sociale veiligheid op school. Hiermee krijgen we een beeld van de sociale en emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid zowel op leerling- als op groepsniveau. De resultaten worden binnen het team besproken en indien nodig wordt er een plan van aanpak gemaakt. Uiteraard worden ouders hierin betrokken.

Klik voor meer informatie over de Kanjertraining op de link hieronder

https://www.kanjertraining.nl