Logo-BSO

BSO

De buitenschoolse opvang Oens Kiendhuus is open op:

Dinsdag:
07.00 – 08.30 uur
14.00 – 18.15 uur

Donderdag:
07.00 – 08.30 uur
14.00 – 18.15 uur

Bij genoeg deelname (minimaal 4 kinderen) kan er ook op de maandag of woensdag B.S.O. opvang zijn van 14.00 – 18.15 u. Alles in overleg met leidster Gerda van Olphen.

Bij lesuitval kan op deze dagen gebruik worden gemaakt van de BSO. Meld uw kind tijdig aan, ook kinderen die incidenteel van deze gelegenheid gebruik willen maken zijn welkom.

Aanmelden

Aanmelden kan via Gerda van Olphen. Nadat het aanmeldformulier is ingevuld, volgt een intakegesprek met de leiding. Een kind wordt voor de hele middag ingeschreven, dus niet per uur. Een kind kan structureel gebruik maken van de BSO voor een of twee middagen of onregelmatig, afhankelijk van de werkomstandigheden van de ouders. De kosten bedragen per kind 6,75 euro bruto per uur (dit tarief geldt vanaf 15-08-2019). De voorschoolse opvang kost 7,50 euro per uur. Via www.toeslagen.nl kunt u geld terug ontvangen van de belasting.

Wilt u uw kind(eren) opgeven voor de buitenschoolse opvang, wilt u meer informatie over de BSO of wilt u hulp bij het invullen van de gegevens voor de belastingdienst? Neem dan contact op met de basisschool of met een van de volgende personen:

Gerda van Olphen, pedagogisch medewerkster 06-48928489
Vienna Hoitzing, pedagogisch medewerkster (invallen en tweede leidster bij groep met meer dan 10 kinderen) 06-52786779
Jan de Jong, penningmeester

Trefwoorden die de Oens Kiendhuus typeren: professioneel, kleinschalig, continuïteit en gezelligheid.

Professioneel

Er is een uitgebreide regelgeving voor de kinderopvang waar we ons aan behoren te houden. Oens Kiendhuus is gehuisvest in een uitstekende accommodatie die aan de eisen voldoet. Vanzelfsprekend is er gekwalificeerde leiding in de persoon van Gerda van Olphen. Er is een pedagogisch beleidsplan geschreven waarmee we hebben getracht recht te doen aan de specifieke situatie in Wapse. Dit plan is voor de ouders op de locatie in te zien. Ook is er een oudercommissie opgericht.

Kleinschalig

Kinderen van groep 1 t/m 8 zitten gezamenlijk in één groep. Wanneer er meer dan tien kinderen aangemeld zijn voor een middag wordt een tweede leidster ingeschakeld. Kleinschalig heeft als voordeel dat er veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en dat ze in overleg met Gerda invulling kunnen geven aan de middag. Dat de opvang kleinschalig is wil niet zeggen dat er weinig ruimte beschikbaar is. De kinderen mogen gebruik maken van de speelzaal, het schoolplein, de buitenruimte van de peuterspeelzaal, de gymzaal en het zaaltje naast de BSO waar de computers staan.

Continuïteit

We trachten zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte naar opvang, dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn. Inschrijven kan voor één of meerdere vaste middag(en). Bij onregelmatige werktijden kan van te voren worden aangegeven wanneer er opvang nodig is. Tevens bestaat de mogelijkheid af en toe gebruik te maken van de BSO, wat om uiteenlopende redenen heel praktisch kan zijn voor ouders. Deze mate van flexibiliteit vereist wel heldere afspraken omtrent aan- en afmelden.

Gezelligheid

Voorop staat dat de kinderen met plezier naar de BSO gaan. Na school gaan ze met Gerda mee, drinken en eten samen, ze kunnen lekker kletsen over school en overleggen wat ze de rest van de middag willen doen. Buiten spelen, knutselen, even op de computer, iets samen doen of juist rustig alleen. Soms er is er gelegenheid een vriendje mee te nemen. Overleggen, rekening houden met elkaar, opkomen voor jezelf en je conformeren aan de groepsregels. Op een onnadrukkelijke wijze leren kinderen er ook een hoop. Wat we vooral nastreven is dat kinderen zich thuis voelen in Oens Kiendhuus en op een prettige en vertrouwde manier hier hun vrije tijd kunnen doorbrengen.