“B.S.O in “”Oens Huus””te Wapse.”

Buitenschoolse opvang is vanaf schooljaar 2021 open op:

Maandag:                 Dinsdag:                  Donderdag:

14.00 – 18.15 uur     14.00 – 18.15 uur    14.00 – 18.15 uur.

Na 12,5 jaar B.S.O. blijven dit nu de 3 vaste dagen en flexibel opvang om zo toekomst
bestendig te blijven. Dit vergt zeker meer sturing en tijdige aanmeldingen.

Voor deze dagen is er gedurende de schoolperiode (40 weken) opvang voor de kinderen,
die zich hiervoor al hebben aangemeld, maar op deze dagen is ook flexibele opvang mogelijk,
welke tijdig dient te worden aangemeld bij de leidster Viènna Hoitzing.

Flexibele opvang is voor de woensdag- en vrijdagmiddag ook mogelijk. Voor planning van
pedagogisch medewerkster is vroegtijdige aanmelding gewenst.

Bij lesuitval (b.v. studiedagen van de leraren) kan naast de reguliere opvang bij tijdige aanmelding
ook de gehele dag B.S.O. worden verzorgd, voor zowel de vaste opgaven als de flexibele aanmeldingen.
Verdeling is dan in 2 tijdsblokken, af te stemmen met beleidsmedewerkster.

De schoolvakanties is altijd in overleg met de beleidsmedewerkster.

Het is nu tijdens de schoolvakantie gebleken, dat bovenstaande niet volledig en duidelijk was.
Flexibele opvang is altijd mogelijk (52 weken).
Dit geldt voor alle leerlingen van de Ten Darperschoele. In alle vakantieperiodes en bij lesuitval
kan iedere leerling hier gebruik van maken. Bij de inschrijving voor flexibele overeenkomst verbind je je
niet aan dagen. Je kunt dan altijd, liefst een week, maar minimaal 48 uren van te voren doorgeven
wanneer voor het kind opvang nodig is.
Het is gebleken in de afgelopen periode dat er wel ouders zijn, die behoefte hebben maar dan denken,
dat hun kind de enige is. Dit is een denkbeeld, maar als iedereen dit doet, dan werkt flexibele opvang niet.

De B.S.O. kan zich nuttiger maken als iedereen zich aanmeldt bij de beleidsmedewerker Viènna
Hoitzing en er zodoende een last wegvalt van de schouders van ouders.
Flexibele opvang als instroom (4,25 u.) op de vaste dagen en langere tijdsblokken bij
bijzondere dagen (studie leraren enz.)of vakantie periodes is € 7,25 per uur.
Flexibele opvang verkort (3 uren) op alle dagen is € 9,00 per uur.

Wilt u kind(eren) opgeven voor de buitenschoolse opvang, meer info over de B.S.O.
of wilt u hulp bij het invullen van de gegevens voor de belastingdienst?
Neem dan contact op met één van de volgende personen:

Viènna Hoitzing, beleidsmedewerkster en pedagogisch medewerkster, 06-52786779.
Jan de Jong, penningmeester.

“Trefwoorden die “”Oens Kiendhuus”” typeren: Professioneel, kleinschalig, continuïteit”
en vooral gezelligheid.

 

Documenten:

Meldcode_Afwegingskader

Aangepast V&G plan 2023

Aanvulling klachtenreglement 2023

Pedagogisch beleidsplan 2023

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang