Op OBS Ten Darperschoele zitten zo’n 45 leerlingen.

Met klasbord worden ouders/ verzorgers op een leuke en directe manier op de hoogte gehouden van de activiteiten in de groep van hun kinderen. Op deze wijze blijft de privacy gewaarborgd.