Vakanties
Start schooljaar 29 augustus 2022
Herfstvakantie 15  oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie Vanaf vrijdagmiddag 23 december 12.00  t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Paasweekend 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie  (inc Koningsdag) 23 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie Vanaf vrijdagmiddag 21 juli 12.00 uur t/m 3 september 2023
Studiedagen
Kinderen hele dag vrij
Welke groepen?
Woensdag 5 oktober Groep 1 tot en met 8
Maandag 24 oktober Groep 1 tot en met 8
Donderdag 17 november Groep 1 tot en met 8
Donderdag 16 maart Groep 1 tot en met 8
Dinsdag 30 mei Groep 1 tot en met 8
Studiemiddagen                    12.00 uur vrij Welke groepen?
Studiemiddag donderdag 13 oktober Groep 1-8
Margemiddag vrijdag 25 nov Groep 1-4
Studiemiddag donderdag  16 februari Groep 1-8
Studiemiddag  donderdag 6 juli Groep 1-8
Margemiddag (nog nader te bepalen) Groep 1-4
Andere belangrijke data
28  september Informatieavond alle groepen
14 t/m 16 september Schoolkamp groep 7/8
15 september Schoolreisje groep 1-6
Week 37 (12- 16 september) LOL- gesprekken (leerling-ouder-leerkracht)
Week 48 (28 nov -2 dec) LOL- gesprekken (leerling-ouder-leerkracht)
Maandag 5 december Sinterklaasviering
22 december ( ’s avonds) Kerstviering
Week 8 (20 februari-24 februari) LOL- gesprekken (leerling-ouder-leerkracht)
21 april Koningsspelen
Data hoort u nog Schoolreisjes
Week 28 (10 juli- 14 juli) LOL- gesprekken (leerling-ouder-leerkracht)
Woensdag 19 juli Afscheidsavond gr. 8
Data hoort u nog Informatieavond Voortgezet Onderwijs