Team

Ten Darperschoele

Saskia Room;
maandag, dinsdag en donderdag

Marije Borghuis;
woensdag, donderdag en vrijdag

Henry Wolbrink;
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Freek van Iersel;

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

 

 

 

De Singelier

Groep 1/2:

                                                      

Lydia Klerks;                                                           Bertina Bruins;

 

Groep 2/3:

Jeanette de Haas;
donderdag en vrijdag

Groep 4:


Deirdre Smit;
maandag t/m donderdag

Groep 5/6:

                                                       
Thecla Veldhuizen;                                                       Susanne Hoorn;
maandag, dinsdag en vrijdag                                      woensdag en donderdag

Groep 6/7:

Samantha Tiemens;
woensdag t/m vrijdag

Groep 7/8:

                                                        

Samantha Tiemens;                                                     Susanne Hoorn;
woensdag t/m vrijdag                                                  maandag en dinsdag

 

 

 

 

Annemarie Machiesen;                                                                  Aline Rietman;
(directeur) maandag, woensdag, vrijdag                                    (intern begeleider)dinsdag, donderdag
op De Singelier,                                                                                op De Singelier,
woensdag op de Ten Darperschoele