De school

TDS

Kanjerschool

Kanjertraining op school:

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meefotokanjertraininggedichtr iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

Bron: www.kanjertraining.nl

Situering van de school

De Ten Darperschoele ligt in het ‘centrum’ van Wapse. De school ligt aan de Ten Darperweg (tussen Vledder en Diever). Het is een drukke weg en als school vinden we het belangrijk dat de leerlingen veilig naar school kunnen. Er staan dan ook verkeersbrigadiers voor- en na schooltijd die de leerlingen veilig overzetten.
Aan de andere zijde van het schoolplein is het dorpshuis “Oens Huus” daar speelt een groot deel van het sociale leven in Wapse zich af. De samenwerking tussen de school en het dorpshuis is goed. De peuterspeelzaal en de voor-, buiten- en tussenschoolse opvang wordt daar in een goed ingerichte ruimte gegeven. Ook de gymlessen van de school zijn daar in de gymzaal.
De school ligt in een groene omgeving. Op loopafstand van de school begint het Nationaal Park “Het Drents Friese Wold” veel uitstapjes met de groepen gaan daar dan ook heen.