Leden OR

Jos v/d Linde ouder penningmeester 0521 550290
Samantha Tiemens ouder notulist 0521 550327
Aaltje Oenema ouder secretaris 0521 551275
Johan Bos ouder voorzitter 06 50581647
Bernard van Zomeren ouder lid 0521 550244
Marije Borghuis team lid m.borghuis@talentwesterveld.nl
       

Tevens heeft onze school een Denk en Doe Commissie. Deze commissie ondersteunt bij verschillende activiteiten waaronder de PR van de school. Leden: Jet Schuijt, Neeltje Vrieling, Suzanne Hessels, Hetty Kerssies en Marijke Brink