Leden LR

De leden van de Leerlingenraad zijn begin dit schooljaar gekozen uit groep 6, 7 of 8 en zullen geregeld overleg hebben met meester Freek. Ook zullen ze waar nodig overleggen met de OR of de MR.