Missie

Wij geven invulling aan onze missie door de kinderen die ons zijn toevertrouwd centraal te stellen in ons onderwijsproces. Goed onderwijs is daarbij een voorwaarde. Ons handelen en onze acties zijn gericht op betrokken leren van het kind en de leerkracht.

Onze missie ‘Leren voor het leven’ is gestoeld op vier basiselementen:

  • Talentontwikkeling
  • Actief leren
  • Verantwoordelijkheid
  • Betekenis voor de omgeving

Talentontwikkeling leidt tot voortdurende, persoonlijke ontwikkeling en daarin vormt (inter)actief leren de basis voor inspiratie, betrokkenheid en competentiegericht leren. Het besef van onze verantwoordelijkheid en betekenis in onze samenleving zijn daarbij essentieel.

Onze kernwaarden:

  • Kind centraal
  • Kwaliteit
  • Samen
  • Verantwoordelijkheid
  • Creativiteit
  • Autonomie

Visie

Onze visie is: Passend en boeiend onderwijs in een veilige omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Onze missie: Leren voor het leven!