Kennismakingsbezoek

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Voor sommige ouders geldt de overstap tussentijds, door bijvoorbeeld een verhuizing. Voor informatie over onze school kun u allereerst natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor bellen naar de school of een mail sturen (tendarperschoele@talentwesterveld.nl).

Aanmelden en inschrijven

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen maken we onderscheid tussen reguliere instroom (leerlingen die nog niet leerplichtig zijn) en tussentijdse instroom (leerlingen die van een andere school komen). Als uw kind van school afgaat, moet u zelf zorgen voor een aansluitende inschrijving bij een andere school. Dat geldt voor verandering van school per 1 augustus (nieuwe schooljaar), maar ook wanneer uw kind in de loop van het schooljaar de school verlaat, door verhuizing of om andere redenen.

Procedure aanmelden

Leerlingen, die voor het eerst onze basisschool bezoeken, kunnen worden aangemeld via het aanmeldingsformulier, te vinden onderaan deze pagina of meegekregen na afloop van het kennismakingsbezoek. Voor de driejarige kinderen geldt: Om vroegtijdig met onze organisatie in te kunnen spelen op het aantal te verwachten leerlingen stelt onze school het op prijs dat de ouders hun kind ongeveer 6 maanden voor zijn vierde verjaardag aanmeldt. Na aanmelding van een kind in groep 1, zal de leerkracht van groep 1 een afspraak maken om op huisbezoek te komen en een intake met de ouders te hebben. Tijdens dit bezoek kan de leerkrachten kennismaken met het kind en de ouders. Het is tevens gebruikelijk dat nieuwe kinderen in groep 1, 2 ochtenden voor hun vierde verjaardag op school mogen meedraaien om alvast kennis te maken met de groep. De leerkracht maakt hiervoor een afspraak met de ouders tijdens het huisbezoek. Bij alle andere aanmeldingen zal de intake met de ouders plaatsvinden op school. Na aanmelding zal er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Voor andere vragen omtrent kennismaken en aanmelden kunt u contact opnemen met de school.

inschrijfformulier Ten Darperschoele